Wapnö Gård

Välkommen till Wapnö- en en gård du kan besöka!
Wapnö Gård

Här på Wapnö Gård, strax utanför Halmstad har vi i mer än 20 år utvecklat gårdens eget kretslopp. Det har lett till bra och goda produkter nära dig. Tjugo års arbete har också lett till ladugårdar med bästa komforten för våra kor och deras kalvar. Betesdrift ger biologisk mångfald i naturen. Med eget kretslopp, biogas, biodrivmedel, solcellspark och cirkulär ekonomi producerar vi god och miljösmart mat som du kan äta med gott samvete.

Wapnö är en öppen gård som du kan besöka året om.
Mjölkningen kan du se alla dagar mellan kl. 08-12.​
                                                                            

                                             

Kretsloppet

När du besöker Wapnö Gård kan du gå på gårdens åkrar, känna doft av mylla, köra traktorn, uppleva djurens välmående, äta och dricka gårdens smakfulla och nyttiga produkter och hålla dig varm med gårdens förnybara energi. Wapnö är sant. Se vårt kretslopp här.

Lantbruk

Vi brukar jorden för att ge mat åt människor och djur. Marken är vår viktigaste resurs och gården omfattar runt 3.000 hektar åker och bete samt 550 hektar FSC- certifierad skog. Våra vattenkällor håller utmärkt kvalitet. I ett odlingslandskap är vattnet en grundläggande del i kretsloppet.

Förnybar energi

Allt som rötas i biogasanläggningen kommer från gården där kornas gödsel står för den största andelen. I rötningsprocessen omvandlas ca 3000 ton till energi och kvar blir ca 40.000 ton högvärdig växtnäring till våra åkrar.

Växthus

Odling sker i jord som får sin näring från vår egen biogödsel. Växthusen värms upp av gårdens förnybara energi- en viktig del i arbetet för minskad klimatpåverkan och att nå Co2- neutralitet.


Frigående djur

Alla ca 1400 kor och ca 2300 kalvar, kvigor och stutar är frigående året om. Under vintern går de fritt i stora stallar där de kan äta, gå en runda eller lägga sig ner och vila när de önskar. Under sommarhalvåret kan korna välja om de vill vara ute på bete eller inne. De betesmarker som kor och kvigor betar bidrar till ett vackert landskap och en ökad artrikedom.

Kvalitet & miljö

På Wapnö arbetar vi efter strikta miljö- och kvalitetsregler. Vi vill så långt det någonsin är möjligt både vara självförsörjande och fungera som förebilder inom miljö- och återvinningsarbete. Djur och natur är resurser som vi människor tacksamt och varsamt ska samarbeta med. Vi har ofta besök av ren studiekaraktär eftersom vi är ett modernt lantbruksföretag som arbetar i en samtida pionjäranda.

Historia

Wapnö Gård i Halland är en unik egendom med en fascinerande historia. Det har sedan 1300-talet varit ett av de främsta godsen i landet och har bebotts av bl.a. Märta Ulfsdotter, den heliga Birgittas dotter, samt tillhört fältmarskalk Magnus Stenbock. På bilden ovan syns Vapnöstenen, en av totalt fyra runstenar i Halland, och förmodligen den äldsta av dem, från tidig medeltid. (500 - 1500-talet)


Hitta hit

Wapnö är en öppen gård som alla kan besöka och många har passerat här genom åren. De guidade visningarna, studiebesöken, mässorna, slottsrestaurangen och gårdsbutiken är mycket populära, både bland svenska och internationella turister, stora som små.​ Välkommen till gården!

English