Wapnö Gård

WAPNÖ DJUR
BIDRAR TILL MYCKET GOTT

Alla ca 1400 kor och ca 2300 kalvar, kvigor och stutar går fritt inomhus och ute på bete under sommaren. Djuren äter foder från gården. För att få hållbara djur med bra kött och mjölk använder vi flera olika raser. Genom djuren får vi en naturlig växtföljd som gör att vi behåller åkerns bördighet, minimerar växtföljdssjukdomar och landskapen hålls öppna.

Djuren bidrar till den biologiska mångfalden.


Naturbetesmarker

När det gäller naturbetesmarkerna fyller Wapnös djur en viktig funktion för att dessa inte ska växa igen. Våra djur går på ca 300 tunnland naturbetesmarker. Varje år placerar vi ut våra djur både i Vapnödalen och i närliggande områden. Naturbetesmarkerna är mycket viktiga för den biologiska mångfalden och skapar mycket blommande växter, nektarresurser för insekter som i sin tur skapar mat åt fåglar.

Kvigor på bete

Djurens bete bidrar till ett öppet, variationsrikt och vackert landskap med en stor artrikedom. Många av betesmarkerna kan inte användas till annan livsmedelsproduktion.


1443 Otto

 Betesmarkernas gräs och örter som växer med hjälp av solenergi omvandlas genom nötkreaturen till näringsrika och smakliga livsmedel från Wapnö gård.


0400 Dränga

Wapnö har goda möjligheter att ha djur på fler platser än vad vi har idag, men betesmarkerna måste ha bra dricksvatten till djuren och gärna någon som har kunskap som kan sköta den löpande tillsynen.

3105 Ränne

Man får leta efter bättre landskapsvårdare än kornas sträva tungor som håller landskapet öppet i Vapnödalen och på andra olika platser.

Besök på BB - avdelningen

Mjölkkorna sinläggs, det vill säga slutar mjölka ca 8 veckor innan de ska kalva. Två veckor innan de ska föda placeras de på vårt BB där de får ligga och idissla i lugn och ro.

3792 Örekulla

Örekulla i väntan på att föda sin första kalv. På BB - avdelningen vilar hon i mjuk och ren halm, äter när hon vill, kan stå under den roterande ryktborsten och är under ständigt övervakning av stallets personal. Efter kalvningen flyttar Örekulla till avdelningen för primadonnor där hon får vila upp sig efter kalvningen. På Wapnö föds det i snitt fyra kalvar per dygn.

Nu har kalven kommit

5595 Örekulla heter den nya kalven. Hon är redan öronmärkt, fått naveln desinficerad och fått några liter extra näringsrik råmjölk via nappflaska. Vi vågar påstå att våra kalvar lever lyxliv i jämförelse med många andra kalvar. De föds alltid i en mjuk och ren halmbädd och de brukar vara på benen inom en timme efter födseln.

Alltid två tillsammans

Kalvarna får stanna hos sina mammor under det första dygnet sedan flyttar de in i kalvstallet som ryms i samma byggnad. Där placeras de alltid till en början två och två tillsammans, så de kan känna värmen och närheten till varandra. De får sin mjölk via napphinkar, sedan blir de tränade i att dia en kalvamma. Kalvarna får alltid riktig komjölk.

Plats för lek och motion

Ett par veckor senare flyttar de in i stora kättar med plats för 20 kalvar. Tack vare att kättarna är så rymliga finns gott om plats för lek och motion. Nu diar kalven i en kalvamma, dagsransonen portioneras ut med hjälp av en transponder på halsbandet så att kalven inte kan sätta i sig allt på en gång utan måste gå till amman flera gånger. När kalven är fem månader flyttar den till ungdjursstallet.

Varje ko har sitt eget släktträd

På Wapnö finns det 92 stycken ko - familjer. Eftersom varje ko har ett namn och ett nummer är de lätta att spåra bakåt i sina släktled. Vår största familj heter Ylle och har runt fyrahundra medlemmar och den minsta Greva har endast tre.

Fyra generationer

2019 föddes kalven 1462 Knoppen

Holstein/SRB/Limousin

Knoppens mamma heter 3319 Örekulla

Alla är födda i Wapnö BB

Hans mormor heter 5595 Örekulla

Ränderna kommer från Jersey längre bak i leden

Mormorsmor heter 3792 Örekulla

Modern teknik i ladugården

På Wapnö används modern datateknik så att personalen kan få signaler från korna att de mår bra. Datorn som samlar all information om djuren kallar vi för DelPro. Personalen registrerar när en kalv föds och sedan fylls det på med en stor mängd data automatiskt som t ex hur mycket mjölk kalven har druckit varje dag och hur mycket mjölk kon mjölkar. Händelser som seminering och kalvning fyller personalen på med. För att ko eller kalv ska kunna identifiera sig i stallet bär hon en transponder som hänger i en rem runt halsen. Strax ovanför transpondern på halsbandet sitter en aktivitetsmätare som sänder signaler en gång varje timme till DelPro. Mätaren fungerar precis som en stegräknare som många människor har på sig när de är ute och tränar. Vi använder mätaren för att se att kon rör sig normalt, 5661 Vera är dräktig och ska kalva om två månader och hennes kurva på datorn är lugn och jämn. Om kon blir brunstig och skall semineras får hon en puckel i diagrammet , detta hände idag med 7331 Julia , DelPro känner av detta och när hon identifierar sig vid en grind efter mjölkningen sorteras hon automatiskt till en box där personal kan seminera henne , detta registreras i DelPro. Vi har även ett system som heter BCS = Body Condition Scoring , det är ett datorsystem som betygsätter kons kondition i en skala från 1 – 5 , i Sverige kallar vi det hullbedömning. Två gånger varje dag identifieras de 1400 korna och en 3-D kamera tar en bild på varje ko över bakdelen.

All data i DelPro kan vi ta fram när vi står framför kon och tittar på henne och man kan vara på andra sidan jordklotet och ändå följa det som händer på Wapnö.


5661 Vera

Vera bär en transponder som hänger i en rem runt halsen. Strax ovanför transpondern på halsbandet sitter aktivitetsmätaren. 

5661 Veras diagram

Vera ska kalva om två månader och hennes kurva är lugn och jämn.

7331 Julias diagram

Julias diagram visar pucklar, vilket betyder att det är tid att seminera.

Hullbedömning

Ett program i datorn omvandlar bilderna till siffror och i DelPro kan vi sedan läsa vilket betyg kon har. Betyget gör att vi kan styra utfodring med rätt foder till alla kor.

Närhet, färskhet, öppenhet

Gården är alltid öppen för enskilda konsumentbesök alla dagar i veckan. Till din hjälp finns gårdskartor och tydlig skyltning som visar var du kan gå. Följ skyltningen till BB - avdelningen, du har kanske tur att få se en kalv födas.

3886 Otto


8030 Winö


Kraftmätning i hagen


8892 Orakel


6223 Bjällra


Tvillingkalvarna 4178 och 4179 Winö


4178 Winö har nu fått en egen kalv


7478 Ylle


1556 Klöver Vilken färg!


3133 Ylle Sötast i stallet


Vd Lennart E Bengtsson bland sällskapssjuka ungdjur


Du är alltid välkommen att besöka Wapnö Gård!